Bigday FoodValley regio is een samenwerking van:

Scholen

Toekomst

Mbo-studenten vormen een belangrijke schakel in de toekomst van FoodValley. Op Bigday FoodValley regio zetten we de regio FoodValley in de schijnwerpers als mbo-regio en verbinden we alles wat goed gaat. We gebruiken elkaars netwerk, versterken dat en breiden het uit.

Samenwerking

In 2018 zijn er 14 Bigday FoodValley regio Partners: Acht gemeenten (Barneveld, Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen), zo’n 300 mbo-studenten schoolgaand op regionale mbo’s, (ROC A12, Aeres MBO), de Aanpak Jeugdwerkloosheid, Werkgeversservicepunt FoodValley (WSP), werkgeversorganisaties VNO-NCW Veluwevallei, Federatie Ondernemersverenigingen (FOV) en zo’n 150 regionale werkgevers organiseren gezamenlijk het project ‘Bigday FoodValley regio’.

Programma

Op woensdag 18 april start Bigday FoodValley regio om 08.30 in Veenendaal. De onderwijsinstellingen die meedoen aan deze dag krijgen instructies en lesmateriaal voor de mbo-studenten, ter voorbereiding op deze dag. 

Op Bigday Foodvalley regio zelf volgen de mbo-studenten verschillende workshops. Helemaal gericht op netwerken, jezelf presenteren, sociale on- en offline vaardigheden en het ontdekken van kansen in elkaars netwerk. Zo zijn zij naast het bezoek aan de (stage)bedrijven in de regio, ook aan het werk met hun eigen netwerkcompetenties.

Gedurende de dag zijn er verschillende netwerkmomenten waarop FoodValley bedrijven, onderwijsinstellingen en jongeren elkaar gericht ontmoeten. Samen werken begint met netwerken!