Bigday Foodvalley regio is een samenwerking van:

Scholen

Toekomst

Mbo-studenten vormen een belangrijke schakel in de toekomst van Foodvalley. Op Bigday Foodvalley regio zetten we de regio Foodvalley in de schijnwerpers als mbo-regio en verbinden we alles wat goed gaat. We gebruiken elkaars netwerk, versterken dat en breiden het uit.

Samenwerking

Acht gemeenten (Barneveld, Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal,
Wageningen), 350 mbo-studenten schoolgaand op drie regionale mbo’s, (Dulon College, Technova College, Aeres MBO), drie werkgeversorganisaties VNO-NCW VeluweVallei, Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV), Werkgeversservicepunt Foodvalley en zo’n 175 regionale werkgevers, organiseren gezamenlijk ‘Bigday Foodvalley regio’. 

Programma

Op woensdag 17 april start Bigday Foodvalley regio om 08.30 in Veenendaal. De onderwijsinstellingen die meedoen aan deze dag krijgen instructies en lesmateriaal voor de mbo-studenten, ter voorbereiding op deze dag. 

Op Bigday Foodvalley regio zelf volgen de mbo-studenten verschillende workshops. Helemaal gericht op netwerken, jezelf presenteren, sociale on- en offline vaardigheden en het ontdekken van kansen in elkaars netwerk. Zo zijn zij naast het bezoek aan de (stage)bedrijven in de regio, ook aan het werk met hun eigen netwerkcompetenties.

Gedurende de dag zijn er verschillende netwerkmomenten waarop Foodvalley bedrijven, onderwijsinstellingen en jongeren elkaar gericht ontmoeten. Samen werken begint met netwerken!